Demokratija i ljudska prava

 

Pomoć u zaštiti ljudskih prava, sloboda i zaštite prava manjina,

Učešće u projektima planiranja razvoja NVO sektora i jačanje istih za programe IPA fondova i ostalih razvojnih fondova,

Učešće i podrška u promociji projekata cjeloživotnog učenja, učenja stranih jezika i primjena naučenog za stvaranje novih vrijednosti,

Podrška razvoju kreativnih i umjetničkih vještina mladih ljudi kroz učešće u projektima u oblasti umjetničke fotografije, filma, filmske, likovne, dramske i muzičko scenske produkcije,

 

 

 
 

okolis-link

prava-link