Zaštita živone sredine

Pomoć u izradi i implementaciji projekata iz oblasti zaštite životne sredine,

Podrška programima povećanja energetske efikasnosti,

Učešće u aktivnostima vezanim za promociju i razvoj turizma i kulturno istorijskog naslijeđa,

Razvoj svijest o odgovornosti i brizi svih stanovnika prema prirodi i okolini.

Razvoj svijesti o značaju zadravlja i sporta.

 

 

 
 

okolis-link

prava-link